Mateřský klub ROKOUŠ

Rokouš se znovu otevírá v úterý 19. září!

Jediná změna v provozu se týká odpoledního klubu, který se ze čtvrtka přesouvá na středu!

  • úterý 9:00 – 11:00 herna + program

  • středa 9:00 – 11:00 pouze herna

  • středa 16:00 – 17:30 odpolední klub pro rodiče se školkovými dětmi

  • čtvrtek 9:00 – 11:00 herna + program

KC ROKO - Pod Ohradou 602, 337 01, Rokycany
All rights reserved 2023
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started